قالب سرا، قالبی دوستونه و در رنگ‌بندی سبز، سفید و طوسی که جزو قالب‌های پیش‌فرض بیان هم می‌باشد. یک‌سری تغییرات توسط نقل‌بلاگ روی این قالب اعمال شده مثل:
  • واکنش‌گراشدن قالب و نمایش صحیح در انواع دستگاه‌ها
  • تغییر فونت قالب به ساحل
  • اضافه‌شدن امکان تصویر مطلب به قالب
  • بزرگ و خواناترشدن اندازۀ فونت نوشته‌ها
  • ترازبندی متن و اندازۀ مناسب نوشته‌ها
  • برطرف‌شدن مشکلات جزئی قالب
مشاهدۀ ساختار قالب سرا جدید
مشاهدۀ سی‌اس‌اس قالب سرا جدید

+ برای جذّابیت بیشتر هنگام نمایش با موبایل، ترجیحا تعداد منو کمتری داشته‌باشید.