قالب امید، قالبی دوستونه با رنگ‌بندی سبز تیره و زردرنگ هست که اتفاقا دارای قابلیت نشانه middle-posts هم هست و در صورت فعال بودن، 3 مطلب بصورت افقی بالای تمامی مطالب قرار می گیرد. یک سری تغییرات در این قالب صورت گرفته شامل:
  • واکنش‌گراشدن قالب و نمایش صحیح در انواع دستگاه‌ها
  • تغییر فونت قالب به تنها
  • ازبین‌رفتن فضای خالی و قرارگیری تصویر مطلب به صورت درست در صفحۀ اصلی
  • اضافه‌شدن تصویر زمینۀ ساده برای جذّابیت بیشتر
  • تیره، بزرگ و خواناترشدن اندازۀ فونت نوشته‌ها


* عزیز دیگری هم این قالب رو به شکل دیگری ویرایش کرده و رنگ بندی هم تغییر داده، دیدن اون قالب هم خالی نیست :)