قالب ستون، یک قالب تک‌ستونه و جزو قالب های پیش‌فرض بیان می‌باشد. از آنجایی که کم و بیش طرفدارانی هم دارد، یک‌سری کمبودها هم در آن حس می شد. این کمبودها توسط نقل بلاگ تا حدی برطرف شده. تغییرات صورت گرفته در این قالب:
  • افزایش طول قالب از 550 به 650 پیکسل
  • واکنش‌گراشدن قالب و نمایش صحیح در انواع دستگاه‌ها
  • تغییر فونت قالب به ساحل
  • بزرگترشدن اندازۀ فونت متن‌ها همچنین تیره‌شدن رنگ نوشته ها