در این مطلب ، قالبی از قالب های پیش فرض بیان قرار داده شده بنام راز ، که دو ستونه هم می باشد .. یک سری تغییرات توسط نقل بلاگ روی این قالب اعمال شده شامل :

  • واکنش گرا شدن قالب و نمایش صحیح در انواع دستگاه ها
  • افزوده شدن فونت وزیر به قالب
  • افزایش طول قالب
  • افزایش اندازه فونت ها برای خوانایی بهتر