گاهی یه حرفایی رد و بدل می‌شه، حرفایی از جنس بدگویی. طرف با کلّی گلایه و شکایت از دیگری نقد می‌کنه و این حس رو در من بوجود میاره که من هم چنین رفتاری رو از طرف مقابل خواهم دید. یکی نیست بهش بگه فلانی(ها)، هیچ دلیلی وجود نداره اگه یه نفر با تو یه جور رفتار کرد با من هم همونجور رفتار کنه!