توی انبار تازگیا دزد اومده، البته اونجایی که شبا می‌خوابم منظورمه. تو این چندروز هرکاری می‌خوام بکنم فقط یادش میفتم و لعنت حواله‌ش می‌کنم.

بعد از ۹،۱۰ساعت کار لم می‌دم رو زمین که تلویزیون ببینم اما فقط میز خاک‌خورده مونده و من می‌مونم و لعنت!

شب می‌خوام بخوابم همش احساس می‌کنم دوباره میاد داخل و من می‌مونم و لعنت!

لباسام چروک شده و باید اتو از کسی قرض کنم و تهش من می‌مونم و لعنت!

می‌خوام غذا درست کنم اما ظرفی نذاشته برام، باز من می‌مونم و لعنت!

باز خدا رو شکر پنکه انقدی داغون بود که افتخار نداده ببرتش و حداقل یه باد به سر و کلم می‌خوره. خدا لعنتت کنه ای دزد!!