یه روزی دهن باز می‌کردم و عربده می‌کشیدم و از روش تربیتی والدینم گلایه می‌کردم و از قضا حق به جانب هم صحبت می‌کردم. الآن می‌خوام بگم همش غلط اضافه بوده!

چون خودمم با وجود پدرشدن، پر از کم‌کاری و عیب و ایرادهای تربیتی‌م.