این روزها از خیلیا می‌شنوم که در مورد کراش حرف می‌زنن. کراش داری؟ کراشت کیه؟ O_o

والا من تنها کراشی که یادمه تو گیم‌نت سر چهارراه سیادت بود و دیگر هیچ!