+ چرا پتو کشیدی رو خودت تو این گرما؟
- حوصله‌م نمی‌شه برم سمت کلید کولر و خاموشش کنم.
+ واااای مورچه‌ها خوردن منو!
- چرا یه جارو نمی‌کنی که انقد مورچه دورت جمع نشه؟
+ حوصله‌م نمی‌شه.
- طول که نمی‌کشه (وی همان گوینده خط دوم می‌باشد :/ )