نقل بلاگ

نقل دل نوشته ها و علاقه مندی ها

آب دریا

آب دریا

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲ و ۵۶ دقیقه

حدیثی از امام صادق علیه السلام :

دنیا مانند آب دریاست ، هر که از آب دریا بیشتر بنوشد بیشتر تشنه می شود . 1

نگو که من همین یک مشت از مال دنیا را بگیرم بعد از دنیا رو بر می گردانم ؛ همین قدر از جاه و مقام را بدست بیاورم بعد به سوی خدا می روم ..

مسئله اینطور نیست !!!

هر چقدر از مال دنیا ، از جاه دنیا ، از مقامات این دنیای فانی بیشتر پیدا کنی ، تشنگی و حرصت به مقدار و مرتبه بعدی بیشتر می شود ، چرا که دنیا همچون آب دریاست ، حب دنیا سرچشمه هر گناه است . 2

1 - میزان الحکمه ، جلد چهار  2 - بیانات شهید سید محمد باقر صدر

بله وقتی یک فردی تلاش می کند و اینقدر مقام و شهرت و ثروت پیدا می کند یک روزی هم باید بزارد و برد در دنیای اخرت